EU-parlamentet ställer krav på kommissionen i TiSA-förhandlingarna

Två och ett halvt år in i förhandlingarna om ett nytt tjänstehandelsavtal, TiSA (Trade in Services Agreement), har Europaparlamentet beslutat att inkomma med rekommendationer till EU-kommissionen inför de fortsatta förhandlingarna. – Ett tjänstehandelsavtal får under inga som helst omständigheter äventyra våra offentliga tjänster, miljöstandarder, vår arbetsrätt, vårt konsumentskydd eller dataskydd, säger europaparlamentariker Marita Ulvskog (S)….

Läs mer

Marita Ulvskog, EU-parlamentariker

Hur ser du på det politiska läget just nu? Vad är det som händer och vart är vi på väg? Vi har en situation i världen, i EU och i Sverige som handlar om att väldigt många människor är på flykt från krig och våld. Det påverkar det mesta av det vi arbetar med politiskt…

Läs mer
facebook Twitter Email