Exit kommer att dröja – det ger Sverige hopp

Marita Ulvskog på Aftonbladet Debatt 25 juni 2016 DEBATT. Efter brexit kommer exit? Svaret är: Än vet vi faktiskt inte. Vilket utifrån svenska intressen inger visst hopp. Det mesta kommer att vara ungefär som vanligt i Bryssel också under denna vecka. Inget kommer att hända förrän den brittiska regeringen trycker på knappen ? det vill…

Läs mer

”Social housing” är inte lösningen

Krönika av Marita Ulvskog i Norrländska Socialdemokraten 31 maj 2016. Jag har, tror jag, en konflikt med nyutnämnde bostadsministern Peter Eriksson: Han tycker att han är mer norrbottning än jag. Vilket enligt min mening är fusk. Han är född och uppväxt i städer som Tranås och Strängnäs ? d v s det vi norrbottningar kallar…

Läs mer

EU moderniseras: minskat regelkrångel och förenklade processer

Idag röstade Europaparlamentet om EU:s bättre lagstiftningsprogram REFIT, som syftar till att förenkla lagstiftningsförfarandet och minska på regelkrånglet. – REFIT beskrivs av högern som ett sätt att bedriva bättre lagstiftning, men ofta har programmet använts som en murbräcka för att försämra anställdas rättigheter, miljö- och konsumentskydd. Vår delegation har från början varit tydlig med att…

Läs mer

Tryggheten är längre inte densamma

Krönika av Marita Ulvskog i Norrländska Socialdemokraten den 5 april 2016. Snart på väg till Bryssel och EU-parlamentet igen. D v s jag har en flygbiljett men vet inte säkert om planet kommer att lyfta och heller inte om det verkligen kommer att landa i Bryssel eller någon annanstans. Men det är förstås en bagatell….

Läs mer

Lättare att söka jobb över EU:s gränser

Idag godkänner Europaparlamentet en reform av EU:s nätverk av arbetsförmedlingar; EURES. Marita Ulvskog (S), europaparlamentariker och vice ordförande i sysselsättningsutskottet, ledde parlamentets förhandlingsteam i ärendet. – EURES underlättar för arbetstagare att söka jobb i andra EU-länder, genom att bland annat sammanställa såväl lediga jobb som praktik- och lärlingsplatser. Genom detta beslut tar vi ytterligare ett…

Läs mer
facebook Twitter Email