Det måste bli ett slut på finansieringen


Intervju med Marita Ulvskog den 12 december 2016

Europaparlamentets byrå fattade i kväll beslut om att fortsätta finansiera högerextrema APF. Marita Ulvskog (S) har drivit frågan om indraget bidrag till partigruppen, men tycker inte kvällens beslut är något bakslag.

– Vi kommer fortsätta jobba och ta fram handlingar för att dra in de här bidragen, säger hon.

skärpte nyligen reglerna om bidrag till paneuropeiska partier. Syftet med regeländringen var att förhindra ekonomiskt stöd till partier vars ideologi står i strid med EU:s grundläggande värderingar om mänskliga rättigheter.

Fick över tre miljoner

Trots regelskärpningen fick högerextrema partigruppen APF 3,68 miljoner kronor i år.

Stefan Jacobsson, tidigare partiledare för nazistiska Svenskarnas parti, är generalsekreterare för partigruppen APF. Som Aftonbladet tidigare rapporterat så har han kallats till Europaparlamentets konstitutionella utskott för en utfrågning.

Jacobsson dök emellertid inte upp till utfrågningen.

(S) har drivit frågan och skrivit ett brev till Europaparlamentets byrå om att dra in bidraget. Trots det fattade byrån i kväll ett beslut om fortsatt finansiering för APF, under vissa villkor.

Inga svar från Jacobsson

Den högerextrema partigruppen ska enligt beslutet få 33 procent utbetalat och resten om de kan visa att de ställer upp på EU:s grundläggande värderingar. Något de hittills inte svarat på, eftersom Jacobsson inte dykt upp i det konstitutionella utskottet.

Marita Ulvskog (S) är inte besviken, trots kvällens beslut.

– Vi är många fler som arbetar med det här nu och vi kommer fortsätta att presentera fakta och handlingar, säger hon.

– Det måste bli slut på det här, europeiska skattebetalare ska inte finansiera nyfascistiska rörelser.

Oscar Forsberg

facebook Twitter Email