Farliga arbetsmiljöer måste förbjudas

Debattartikel av Marita Ulvskog i Skånska Dagbladet den 2 februari 2017.

Inget land ska kunna konkurrera med cancerframkallande arbetsmiljöer.

Varje år dör över hundratusen människor i  Europa av cancer de har fått på sitt jobb. Det är värt att minnas på Världscancerdagen.

Just nu arbetar  EU:s sysselsättningsutskott med nya regler för att sänka de tillåtna mängderna av cancerframkallande ämnen. Sverige har kommit långt. Ytterligare ett antal  europeiska länder har strikta nivåer för cancerogena ämnen. Men alldeles för många ligger långt efter.

För att rädda liv – men också för att dåliga och farliga arbetsmiljöer inte ska tillåtas vara ett konkurrensmedel på den  europeiska marknaden – behövs det gemensamma arbetsmiljöregler för alla löntagare. Det ska inte vara möjligt för företag att tjäna pengar på att ha verksamhet i länder där man tillåter farliga ämnen, där arbetsmiljödumping tillåts slå följe med lönedumping.

EU-kommissionen har nu lagt ett förslag om sänkta gränsvärden för ett antal cancerframkallande kemikalier och ämnen som kan finnas på en arbetsplats. Från socialdemokratisk sida vill vi gå längre för vissa ämnen som sexvärdigt krom som är särskilt farligt, dieselångor och andra ämnen som leder till leukemi, lungcancer, lymfkörtelcancer men också de ämnen som kallas reprotoxiner och mutagener, som påverkar både kvinnors och mäns möjligheter att få barn – friska barn.

Just nu pågår ett intensivt kampanjande från delar av näringsliv och industri. Deras påverkan kan avläsas också i diskussionerna i  EU-parlamentet. Med en stark opinion i  EUs medlemsländer, från fackföreningar och företag som vill ha starkare regler, och från alla som vet vad cancer gör med människor och familjer, kan resultatet bli starkare och tydligare. Inget företag ska kunna tjäna pengar på att anställda riskerar liv och hälsa.

Marita Ulvskog
Tf ordf i EU-parlamentets sysselsättningsutskott

 

 

* * *

facebook Twitter Email