Ulvskog kommenterar debatt om USA

Marita Ulvskogs kommentarer med anledning av dagens debatt om USA:s förändrade inreseregler och president Donald Trumps exekutiva olika dekret. Vi välkomnar denna första diskussion i plenum och förväntar oss att EU fortsätter att reagera och agera. Det är dags för EU att tydligt, starkt och enat visa att vi står upp för våra värderingar i en principfast och handlingskraftig utrikespolitik. 

Marita Ulvskog om:

Utrikes- och säkerhetspolitiken:
– Donald Trumps uttalanden bidrar till ökad oro och spänningar i världen, i en tid då vi behöver ta gemensamt ansvar för att möta stora globala utmaningar som klimatfrågan och inom utrikes- och säkerhetspolitiken.

–  Osäkerheten kring den amerikanska säkerhets- och försvarspolitiken har väckt stor oro i våra grannländer runt Östersjön. Och otydligheten i den amerikanska hållningen gentemot Ryssland och de sanktioner som införts som svar på den ryska aggressionen mot Ukraina, bidrar till att skapa ytterligare instabilitet i vårt europeiska närområde.

– Att isolera sig från omvärlden på det sätt Trumps uttalanden antyder, är inte vägen till en tryggare värld. Tvärtom, fortsatt samarbete och ett starkt FN gynnar alla, även USA.

Handelspolitiken:
– Trump byggde sin kampanj på att sätta USA först, inte minst när det gäller handelspolitiken. Detta har lett till oro runt om i världen, speciellt från mexikanskt håll.  Det understryker EU:s viktiga roll att verka för en tydlig, förutsägbar och rättvis internationell handel. 

 

 

* * *

facebook Twitter Email