Marita i Europaparlamentet

  • Delegationsledare för de svenska socialdemokraterna i Europaparlamentet
  • Ledamot  och 1:e vice ordförande i utskottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL)
  • Ledamot i utskottet för transport och turism (TRAN)
  • Vice ordförande i delegationen för förbindelserna med det palestinska lagstiftande rådet
  • Suppleant i delegationen för förbindelserna med Förenta staterna
facebook Twitter Email