Prioriterade frågor

Våra prioriterade frågor under mandatperioden 2014-2019 är sysselsättning, miljö & klimat samt mänskliga rättigheter. Dessa tre frågor ska genomsyra allt vi i vår S-delegation gör.

Som delegationsledare ligger det på mitt bord att synka ihop oss parlamentariker med partiet hemma samtidigt som jag behöver kunna förhålla mig på ett bra sätt till vår partigrupp i parlamentet. Rollen innebär också att jag är adjungerad medlem av Socialdemokraternas Verkställande Utskott.

Under mandatperioden kommer förstås många och viktiga frågor att hamna i mina utskott men för mig är det två frågor som dominerar: sysselsättningen och handelsavtalet med USA, det s.k. TTIP-avtalet.

EU och Europa har en skyhög arbetslöshet och dessutom en ännu högre andel unga som saknar jobb och vars framtid är i fara. Det är allas vår viktigaste uppgift, att skapa sysselsättning för EU:s medborgare.

Handelsavtalet mellan EU och USA är en stor utmaning. Det är så många komponenter att ta hänsyn till och fallgropar att undvika. Vi socialdemokrater är i grunden positiva till TTIP men vi kommer inte att gå med på vad som helst – fackliga rättigheter, arbetstagares villkor och skydd mot social dumpning är viktiga delar som vi inte kan kompromissa med.

Vad som är viktigt att poängtera är att det ännu är lång tid kvar innan vi har ett konkret förslag till avtal på bordet – något som vi där och då kommer att nagelfara och slutligen ta ett beslut omkring. Vi köper ingen gris i säcken och därför kan vi inte ge något definitivt svar idag [juni 2015]

Våra prioriterade frågor är viktiga för oss. Det är viktiga frågor för socialdemokratin. Vi värnar om jobben men vill att de ska vara s.k. gröna jobb, vi förstår hotbilden mot klimatet och att vi måste agera nu, idag. Det är enormt viktigt och måste tas med i allt vi gör. Vår nuvarande regeringen har proklamerat en feministisk utrikespolitik. Vi applåderar detta och hakar gärna på med mänskliga rättigheter och att Sverige och EU måste vara en förebild och agera i enlighet med detta – oavsett om det rör konfliktmineraler i Afrika eller kvinnans rätt till sin egen kropp i EU.  Vi är socialdemokrater – vi bryr oss om våra medmänniskor.

facebook Twitter Email