Viktiga politiska frågor

Rättvisa
Den viktigaste övergripande frågan handlar om rättvisa. Jag vill att samhället ska vara byggt för alla, inte bara en fri marknad där kapital väger tyngre än människor. Jag avskyr stora klyftor och orättvisor – både här hemma och i Europa.

Jobben först och gärna gröna jobb
Vägen till fler jobb går via kunskap och investeringar – inte sämre löner och arbetsvillkor. Jag verkar för att Sverige och andra EU-medlemsländer ska investera långsiktigt i forskning, utbildning och en moderniserad och utbyggd infrastruktur och industri.

Energi
Vårt sätt att använda energi är inte hållbart. Kol och olja är fortfarande bland de mest använda energikällorna i världen. Jag arbetar för att andelen förnybar energi ska öka och för att energin ska användas effektivt. Byggnader och distributionssystem läcker enorma mängder energi.

Ett exempel: Det finns cirka 191 miljoner byggnader i EU. Om de isolerades och renoverades skulle energikonsumtionen bli effektivare, de ekonomiska vinsterna och konkurrensförmågan förbättras – och dessutom skulle det ge jobb i en tid närEuropa behöver en ny Marshallplan.

Klimat
Vid FNs klimattoppmöten i Köpenhamn och Cancun drev den socialdemokratiska delegationen från EU-parlamentet frågan om att begränsa jordens temperaturökning till betydligt mindre än 2 grader och till minskade utsläpp av växthusgaser. Det är en överlevnadsfråga. Jag vill se ett klokt och långsiktigt klimatavtal som gäller för alla världens länder men på vägen mot ett sådant måste det Kyotoavtal som snart löper ut få någon form av fortsättning.

Råvaror
Världens stora konflikter – och katastrofer- handlar om tillgången till råvaror. Jag har har engagerat mig i frågan på flera sätt. Dels utifrån att industrin behöver råvaror, dels utifrån miljö- och klimataspekterna och dels utifrån den nykolonialism som breder ut sig och som handlar om att säkra råvarutillgångar. Ytterst handlar det om jobben inom industrin som är förutsättningen för många som jobbar inom tjänstesektorn.

Transport
Transportsektorn ökar sin del av koldioxidutsläppen, vi behöver investeringar i allt från järnvägar till tafiksystem som kan koppla samman bilar med kollektivtrafik. Bättre utvecklade motorer, nya fordon, flygplan, fartyg behövs. På EU-nivån kan vi samordna oss så att kommunikationerna förbättras. Arbetsvillkor och säkerhetsfrågor är viktiga områden inom transportsektorn.

facebook Twitter Email