Farliga arbetsmiljöer måste förbjudas

Debattartikel av Marita Ulvskog i Skånska Dagbladet den 2 februari 2017. Inget land ska kunna konkurrera med cancerframkallande arbetsmiljöer. Varje år dör över hundratusen människor i  Europa av cancer de har fått på sitt jobb. Det är värt att minnas på Världscancerdagen. Just nu arbetar  EU:s sysselsättningsutskott med nya regler för att sänka de tillåtna…

Läs mer

Ulvskog kommenterar debatt om USA

Marita Ulvskogs kommentarer med anledning av dagens debatt om USA:s förändrade inreseregler och president Donald Trumps exekutiva olika dekret. Vi välkomnar denna första diskussion i plenum och förväntar oss att EU fortsätter att reagera och agera. Det är dags för EU att tydligt, starkt och enat visa att vi står upp för våra värderingar i…

Läs mer
facebook Twitter Email